Håndbold medlemsmøde 2016

25. februar 2016 kl. 18.15 i klublokalet

Dagsorden:

Årsberetning

Regnskab

Valg
- Formand (Lotte) og sekretær (ingen) ulige år
- Kasserer (Merete) lige år - på valg i år (genopstiller)
- Øvrige medlemmer, hvert 2. år:
   Rikke valgt i 2014 - på valg i år (genopstiller)
   Martin valgt i 2015
   Claus valgt i 2015

Events - kan vi finde på noget sjovt i afdelingen

Evt.