• 1. maj 2014

Repræsentantskabsmøde i Aakirkeby Hallerne, dagsorden

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i Aakirkeby Hallerne torsdag den 22. maj kl. 19.00. Individuelle indkaldelser er sendt ud pr. mail.

  •  
AAKIRKEBY-HALLERNE S/I
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE,                 
TORSDAG DEN 22. MAJ 2014, kl. 19.00.
 
DAGSORDEN:
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere
 
2. Bestyrelsens beretning
 
3. Det reviderede regnskab forelægges
 
4. Meddelelse om valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 
5. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet 
 
6. Indkomne forslag                                               
 
7. Valg af 2 revisorer (heraf 1 registreret revisor eller statsautoriseret revisor) og valg af 1 revisor suppleant.
 
8. Eventuelt
 
 
 
Efter repræsentantskabsmødet er Aakirkeby-Hallerne S/I vært for et mindre traktement. Nyheder